World-Mental-healthday.gif?time=1655203977

मानसिक आरोग्य नावाचा काही प्रकृतीशी निगडीत गोष्ट आहे याचंच आज समाजात अज्ञान आहे. जर मानसिक आरोग्य ठीक नसेल, विमनस्क (depress) वाटत असेल तर त्यासाठी डॉक्टरकडे जायला हवं. सर्दी, पडशासारखाच हा देखील बरा होणारा अजार आहे हेच आपल्या समाजात मान्य नाही. कारण या मानसिक विकाराबाबत असणारं अज्ञान आणि अंधश्रद्धा. गेल्या काही वर्षांत शहरात मानसिक आरोग्यासाठी वैद्यकीय […]

World-Mental-healthday.gif?time=1655203977

  जागतिक आरोग्य दिन विशेष मानसिक आरोग्य नावाचा काही प्रकृतीशी निगडीत गोष्ट आहे याचंच आज समाजात अज्ञान आहे. जर मानसिक आरोग्य ठीक नसेल, विमनस्क (depress) वाटत असेल तर त्यासाठी डॉक्टरकडे जायला हवं. सर्दी, पडशासारखाच हा देखील बरा होणारा अजार आहे हेच आपल्या समाजात मान्य नाही. कारण या मानसिक विकाराबाबत असणारं अज्ञान आणि अंधश्रद्धा. गेल्या काही […]